Kompetencestyrelsen explainer video
Client: Kompetencestyrelsen

Dansk speak
Naturpark Lillebælt explainer video
Client: Naturpark Lillebælt
Evakuerings explainer video
Client: Københavns Universitet

Denne explainer video er lavet for KU Københavns Universitet og forklarer evakuerings procedurerne.
Dansk speak
Evacuation explainer video
Client: University of Copenhagen
This explainer video is made for  University of Copenhagen, and explains the evacuation procedure
English Speak
Explainer video

Client: Tryg
Agency: Pegasus/ Hjaltelin
Explainer video
Client: Trygheds Gruppen
Agency: Operate
Explainer video
Client: IBM
Agency: Pegasus/ Hjaltelin
Explained videoer - serie på 5 stk.
Client: KL
Agency: Kaarsberg
Back to Top