Group Caricature

This group of caricatures is done for IDA (Danish association of engineers) The size is 50 x 70 cm. Denne karikaturtegning med en hel grupper er tegnet for IDA (ingeniørforeningen) den er tegnet til at blive printet i 50 x 70 cm. Client: IDA

Back to Top