Caricature portrait

This painting was requested by a company as a gift for their CEO. It was a one day turnaround. Dette maleri blev bestil af et firma som en gave til deres direktør. Jeg havde kun en dag til jobbet efter skitsen var blevet godkendt

Photoshop + Wacom Cintiq
Closeup
Lærredstexturen er synlig i photoshop penselstrøgene.
The canvas texture is visible in the photoshop penstrokes
The painting process in steps
Back to Top